Оксана Поплавська; Poplavska Oksana
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
752009
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)
АМ Колот, АМ Колот, ГТ Куліков, ОМ Поплавська, ОН Поплавская, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
21*2008
The 4th Industrial Revolution and Innovative Labor: Trends, Challenges, Forecasts
N Chala, O Poplavska
142017
Розвиток соціального партнерства в Україні як чинник економічного зростання
О Поплавська
Україна: аспекти праці, 42-48, 2004
142004
Бідність населення: шляхи запобігання та подолання наслідків
О Поплавська
Україна:аспекти праці, 40-46, 2007
122007
Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОМ Поплавська, ОН Поплавская
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
72016
Доходи та витрати домогосподарств: маркери соціальної безпеки
О Поплавська
Україна: аспекти праці, 8-24, 2015
52015
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ
О Чала
Вісник Технологічного університету Поділля 1 (2), 65-69, 2001
52001
The Interrelation Between Government And Business in Fighting Poverty in Ukraine
N Chala
42017
Інноваційна праця як чинник соціальної безпеки країни
О Поплавська
Молодий вчений 2 (5 (20)), 60-65, 2015
42015
Стратегія соціальної безпеки України в умовах глобалізаційних змін
ОМ Поплавська, ОН Поплавская
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
42015
До формування нової моделі соціальної держави
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко, ...
НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ …, 2017
32017
Економіка праці та соціально-трудові відносини
А Колот, О Грішнова, О Герасименко
Україна: аспекти праці, 49-49, 2010
32010
Договірне регулювання оплати праці в Україні
ОМ Чала
Рада по вивченню продуктивних сил України, КНЕУ, 2001
32001
Європейський ринок праці: досвід для України
ОМ Поплавська, НС Данилевич
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 197-208, 2018
22018
Government and business: the search for new forms of cooperation
A Kolot, O Poplavska
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017
22017
Прекаризація: ризики соціальної безпеки України
ОМ Поплавська, ОН Поплавская
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
22016
Дистанційне навчання як прогресивна форма підготовки майбутніх економістів
ОА Поплавська
22013
Договірне регулювання оплати праці як основа соціальної безпеки
О Поплавська
Актуальні проблеми економіки, 70-72, 2003
22003
Договірне регулювання оплати праці на малих підприємствах
О Чала
Проблеми формування ринкової економіки. Спец. випуск Управління людськими …, 2001
22001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20