Подписаться
Оксана Поплавська; Poplavska Oksana
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини
А Колот, О Грішнова, О Герасименко
Україна: аспекти праці, 49-49, 2010
1052010
The 4th industrial revolution and innovative labor: trends, challenges, forecasts
N Chala, O Poplavska
242017
Розвиток соціального партнерства в Україні як чинник економічного зростання
О Поплавська
Україна: аспекти праці, 42-48, 2004
152004
Social responsibility and social partnership in the 4th industrial revolution context: case of Ukraine
N Danylevych, O Poplavska
Ene 13, 22, 2021
122021
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)
АМ Колот, ГТ Кулiков, ОМ Поплавська
122009
Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку
АМ Колот, ОМ Поплавська
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 8-15, 2016
102016
Бідність населення: шляхи запобігання та подолання наслідків
О Поплавська
Україна:аспекти праці, 40-46, 2007
102007
До формування нової моделі соціальної держави
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко, ...
НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ …, 2017
92017
Дослiдження проблем оплати працi: порiвняльний аналiз (Україна та країни ЕС): монографiя за заг. ред. АМ Колота, ГТ Кулiкова
АМ Колот, ГТ Кулiков, ОМ Поплавська
92008
Ергономіка: навч.посібник
ОМ Поплавська
КНЕУ 1, 320, 2006
9*2006
Competencies of personnel in economy 4.0: Challenges and solutions
N Chala, O Poplavska, N Danylevych, M Maksma
82021
Transforming the Relations between State and Society in the Context of the 4th Industrial Revolution: Ukraine's Experience
ND Chala, OM Poplavska
Public Policy and Administration 19 (1), 89-98, 2020
82020
Intrinsic motivation of Millennials and Generation Z in the new post-pandemic reality
N Chala, O Poplavska, N Danylevych, O Ievseitseva, R Sova
Problems and Perspectives in Management, 2022
62022
Соціальна безпека: нові виміри в сучасному глобальному середовищі
ОМ Поплавська
Галицький економічний вісник 75 (2), 21-29, 2022
62022
Distance technologies in sustainable education: the case of Ukraine during the coronavirus pandemic
O Poplavska, N Danylevych, S Rudakova, L Shchetinina
E3S Web of Conferences 255, 01040, 2021
62021
Mотивація молодих фахівців: особливості, рекомендації
НС Данилевич, ОМ Поплавська, ЮО Пузиревська
Економічний простір, 53-64, 2019
62019
The interrelation between government and business in fighting poverty in Ukraine
N Chala
62017
Стратегія соціальної безпеки України в умовах глобалізаційних змін
ОМ Поплавська
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 137-142, 2015
62015
Motyvatsiia molodykh fakhivtsiv: osoblyvosti, rekomendatsii [Motivation of young professionals: features, recommendations]
NS Danylevych, OM Poplavska, YO Puzyrevska
Ekonomichnyi prostir 142, 53-64, 2019
52019
Derzhava I bIznes: novItnI tendentsIYi vzaEmodIYi ta zabezpechennya stIykogo rozvitku [State and business: the latest trends of interaction and ensuring sustainable development]
AM Kolot, OM Poplavska
Social Labor Relations: Theory and Practice, 8, 2016
52016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20