Подписаться
Оксана Поплавська; Poplavska Oksana
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини
А Колот, О Грішнова, О Герасименко
Україна: аспекти праці, 49-49, 2010
892010
The 4th industrial revolution and innovative labor: trends, challenges, forecasts
N Chala, O Poplavska
202017
Розвиток соціального партнерства в Україні як чинник економічного зростання
О Поплавська
Україна: аспекти праці, 42-48, 2004
152004
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)
АМ Колот, ГТ Куліков, ОМ Поплавська
Україна: аспекти праці, 49-49, 2009
13*2009
Бідність населення: шляхи запобігання та подолання наслідків
О Поплавська
Україна:аспекти праці, 40-46, 2007
102007
Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку
АМ Колот, ОМ Поплавська
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 8-15, 2016
92016
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)
АМ Колот, АМ Колот, ГТ Куліков, ОМ Поплавська, ОН Поплавская, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
82008
Transforming the Relations between State and Society in the Context of the 4th Industrial Revolution: Ukraine's Experience
ND Chala, OM Poplavska
Public Policy and Administration 19 (1), 89-98, 2020
72020
До формування нової моделі соціальної держави
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко, ...
НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ …, 2017
72017
The Interrelation Between Government And Business in Fighting Poverty in Ukraine
N Chala
72017
Competencies of personnel in economy 4.0: Challenges and solutions
N Chala, O Poplavska, N Danylevych, M Maksma
62021
Ергономіка
ОМ Поплавська
КНЕУ 1, 320, 2006
6*2006
Derzhava I bIznes: novItnI tendentsIYi vzaEmodIYi ta zabezpechennya stIykogo rozvitku [State and business: the latest trends of interaction and ensuring sustainable development]
AM Kolot, OM Poplavska
Social Labor Relations: Theory and Practice, 8, 2016
52016
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ
О Чала
Вісник Технологічного університету Поділля 1 (2), 65-69, 2001
52001
Інноваційна праця як чинник соціальної безпеки країни
О Поплавська
Молодий вчений 2 (5 (20)), 60-65, 2015
42015
Стратегія соціальної безпеки України в умовах глобалізаційних змін
ОМ Поплавська
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 137-142, 2015
42015
Доходи та витрати домогосподарств: маркери соціальної безпеки
О Поплавська
Україна: аспекти праці, 8-24, 2015
42015
Government and business: the search for new forms of cooperation
A Kolot, O Poplavska
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017
32017
Договірне регулювання оплати праці в Україні
ОМ Чала
Рада по вивченню продуктивних сил України, КНЕУ, 2001
32001
МОТИВАЦІЯ ТА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ: АНАЛІЗ, РИЗИКИ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ОМ Поплавська, ТС Кононенко
Бізнес Інформ, 378-384, 2021
22021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20