Підписатись
Богдан Андрушків (Bohdan Andrushkiv)
Богдан Андрушків (Bohdan Andrushkiv)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи менеджменту
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Львів: Світ 296, 3, 1995
4621995
Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Тернопіль: Лілея 292, 1997
1521997
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства:[навч. посіб.]
БМ Андрушків, ЛМ Мельник, ЛЯ Малюта
Тернопіль: ТНТУ 271, 2010
802010
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта, ВА Паляниця
Тернопіль: Тернограф, 2008
762008
Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
652009
Корпоративне управління: Навчальний посібник
БМ Андрушків, СП Черничинець
К.: Кондор, 2011
562011
Основи теорії та практики управління
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Львів: Світ, 204, 1993
431993
Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 91-97, 2015
402015
Ekonomichna ta mainova bezpeka pidpryiemstva ta pidpryiemnytstva
BM Andrushkiv, LY Maliuta, OA Sorokivska
Antyreiderstvo [Economic and property security of enterprise and …, 2012
392012
Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]
BM Andrushkiv, OE Kuzmyn
Lviv, Ukraine: Svit (in Ukrainian), 1995
361995
Модернізація підприємств як конкурентна перевага організаційно-економічного розвитку
БМ Андрушків, ОА Солотвінський
Глобальні та національні проблеми економіки, 198-203, 2015
342015
Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва/[БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар та ін.]
БМ Андрушків
Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2011
342011
Прикладні аспекти ринку інновацій
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
ФОП Паляниця ВА, 2015
312015
Особливості формування термінологічного апарату менеджменту
Б Андрушків, Н Корж, Л Кухній, О Погайдак
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 155-163, 2012
292012
Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
Б Андрушків, Л Мельник, О Погайдак
Формування ринкової економіки в Україні.–2012.–Вип 27, 3-7, 2012
292012
Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства
БМ Андрушків
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 102-107, 2011
292011
Економічна та майнова безпека бізнесу: навчальний посібник
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Тернопіль: ФОП Паляниця ВА, 2016
272016
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств–основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-13, 2014
212014
Проблеми теорії та практики менеджменту
БМ Андрушків, ОІ Вівчар, ВЛ Гевко, НБ Кирич, ЛМ Мельник
Тернопіль: Вид. ТзОВ «Терно-Граф 312, 2009
212009
Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз
БМ Андрушків, НБ Кирич, ІП Сівчук
Регіональна економіка, 206-211, 2008
212008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20