Богдан Андрушків (Bohdan Andrushkiv)
Богдан Андрушків (Bohdan Andrushkiv)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи менеджменту
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Львів: Світ, 199, 1995
4311995
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія
БМ Андрушків
Тернопіль: Тернограф, 2008
612008
Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
542009
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства:[навч. посіб.]
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Тернопіль: ТНТУ 271, 2010
482010
Корпоративне управління: Навчальний посібник
БМ Андрушків, СП Черничинець
К.: Кондор, 2011
322011
Основи теорії та практики управління
БМ Андрушків
Львів: Світ, 204, 1993
311993
Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва/[БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар та ін.]
БМ Андрушків
Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2011
282011
Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства
БМ Андрушків
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 102-107, 2011
232011
Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]
BM Andrushkiv, OE Kuzmyn
Lviv, Ukraine: Svit (in Ukrainian), 1995
231995
Ekonomichna ta mainova bezpeka pidpryiemstva ta pidpryiemnytstva
BM Andrushkiv, LY Maliuta, OA Sorokivska
Antyreiderstvo:[monohrafiia]= Ternopil: Ternohraf–456, 2012
222012
Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
Б Андрушків, Л Мельник, О Погайдак
Формування ринкової економіки в Україні.–2012.–Вип 27, 3-7, 2012
162012
Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 91-97, 2015
152015
Основи організації підприємницької діяльності або Абетка для підприємця: навчальний посібник/[БМ Андрушків, ПД Дудкін, ЮЯ Вовк, ІІ Стойко та ін.]
БМ Андрушків
Тернопіль: ТНТУ.–2010, 2010
142010
Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз
БМ Андрушків, НБ Кирич, ІП Сівчук
Регіональна економіка, 206-211, 2008
142008
Resursonomika: teoretychni ta prykladni aspekty [Resourcenomy: theoretical and applied aspects]
BM Andrushkiv, YY Vovk, IP Vovk
Ternohraf, Ternopil, 2012
132012
Osnovy menedzhmentu: metodolohichni polozhennya ta prykladni mekhanizmy: Pidruchnyk dlya studentiv ta vykladachiv ekonomichnykh spetsialʹnostey vuziv
BM Andrushkiv, OY Kuzmin
Ternopilʹ: Lileya, 1997.–292 s, 1997
131997
Прикладні аспекти ринку інновацій
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
ФОП Паляниця ВА, 2015
122015
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств–основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-13, 2014
122014
Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки
БМ Андрушків
Економіка та держава, 15, 2008
122008
Україна і Польща–економічні аспекти співпраці
Б Андрушків, Я Бакушевич
Економіка України, 528, 2005
122005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20