Богдан Андрушків (Bohdan Andrushkiv)
Богдан Андрушків (Bohdan Andrushkiv)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи менеджменту
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Львів: Світ, 199, 1995
3821995
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія
БМ Андрушків
Тернопіль: Тернограф, 2008
542008
Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
482009
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства:[навч. посіб.]
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Тернопіль: ТНТУ 271, 2010
462010
Корпоративна культура
БМ Андрушків, СП Черничинець
К.: Кондор, 2011
292011
Основи теорії та практики управління
БМ Андрушків
Львів: Світ, 204, 1993
291993
Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва/[БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар та ін.]
БМ Андрушків
Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2011
262011
Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства
БМ Андрушків
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 102-107, 2011
222011
Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
Б Андрушків, Л Мельник, О Погайдак
Формування ринкової економіки в Україні.–2012.–Вип 27, 3-7, 2012
142012
Прикладні аспекти рину інновацій: навч. посібник
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
Тернопіль: ФОП Паляниця ВА, 2015
132015
Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 91-97, 2015
132015
Основи організації підприємницької діяльності або Абетка для підприємця: навчальний посібник/[БМ Андрушків, ПД Дудкін, ЮЯ Вовк, ІІ Стойко та ін.]
БМ Андрушків
Тернопіль: ТНТУ.–2010, 2010
132010
Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз
БМ Андрушків, НБ Кирич, ІП Сівчук
Регіональна економіка, 206-211, 2008
132008
Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки
БМ Андрушків
Економіка та держава, 15, 2008
122008
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств–основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-13, 2014
112014
Resursonomika: teoretychni ta prykladni aspekty [Resourcenomy: theoretical and applied aspects]
BM Andrushkiv, YY Vovk, IP Vovk
Ternohraf, Ternopil, 2012
112012
Crisis of relationship in general theory of crisis
B Andrushkiv, Y Vovk, O Pohaydak, I Fedyshyn
Journal of International Studies 4 (1), 18-25, 2011
112011
Створення цільових промислово-фінансових груп, як засіб становлення галузевих економік на сучасному етапі
БМ Андрушків, ОЯ Борик
Вісник економічної науки України, 11, 2007
112007
Україна і Польща–економічні аспекти співпраці
Б Андрушків, Я Бакушевич
Економіка України, 528, 2005
112005
Ekonomichna ta mainova bezpeka pidpryiemstva ta pidpryiemnytstva
BM Andrushkiv, LY Maliuta, OA Sorokivska
Antyreiderstvo:[monohrafiia]= Ternopil: Ternohraf–456, 2012
102012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20