Наталія Олександрівна Чех
Наталія Олександрівна Чех
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Regulatory environment of business activities in Ukraine
N Chekh, I Vinnyk
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 124-129, 2017
62017
Regulatory environment of business activities in Ukraine
N Chekh, I Vinnyk
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 124-129, 2017
62017
Обґрунтування змісту процесу формування капіталу акціонерних товариств: вартісно-орієнтований підхід
ІГ Чалий, НО Чех, ОВ Тофанюк
Комунальне господарство міст, 274-287, 2012
62012
Забезпечення інформаційної безпеки бухгалтерського обліку підприємства
НО Чех, ОО Конопліна, ДС Шахвердян
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 111-117, 2019
22019
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
НО Чех
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2016
22016
Управління власним капіталом як складова забезпечення корпоративної безпеки акціонерних товариств
НО Чех
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2016
22016
КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
НО Чех
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 204-216, 2010
22010
IPO process: global tendencies and Ukrainian experience, risks and their mitigation
NO Chekh
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 78-87, 2015
12015
Information and communication support model of economic security of housing and communal services consumers: International experience and domestic practice
T Momot, Y Muraiev, K Savenko, G Shapoval, N Chekh
Academy of Strategic Management Journal 19 (2), 1-12, 2020
2020
Art Market Investment Security Modelling and Blockchain Technologies Perspectives
T Momot, N Chekh, D Momot
2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2019
2019
Поняття регуляторного комплаєнсу: значення та місце в системі економічної безпеки підприємства (на прикладі підприємств водопостачання та водовідведення)
N Chekh, V Panov, V Shpilko, K Savenko
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR INDUSTRIES, 53-61, 2019
2019
Поняття регуляторного комплаєнсу: значення та місце в системі економічної безпеки підприємства (на прикладі підприємств водопостачання та водовідведення)
N Chekh, V Panov, V Shpilko, K Savenko
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR INDUSTRIES, 53-61, 2019
2019
THE MAIN RISKS OF ECONOMIC SECURITY OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES, THEIR IDENTIFICATION AND MANAGEMENT
N Chekh, D Vershynina, A Lub
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 113-120, 2019
2019
THE ESSENCE OF SECURITY-ORIENTED MANAGEMENT
N Chekh, D Vershynina
Наука та інновації як основні шляхи вдосконалення економічного потенціалу, 76, 2019
2019
Кадрові ризики як загроза фінансово-економічній безпеці юридичних осіб
НО Чех
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2018
2018
Актуальні загрози у сфері енергетичної безпеки як складової національної безпеки України
НО Чех, ВМ Рубанка
Соціально-гуманітарний вісник, 68-69, 2018
2018
Антикорупційна програма юридичної особи: поняття, зміст та дискусійні питання
ОМ Ващенко, НО Чех, РЮ Тесленко
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 62-71, 2018
2018
ПОНЯТТЯ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ THE CONCEPT OF THE LEVEL OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE: APPROACHES TO …
НО Чех
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 243, 2018
2018
Корупція в бізнесі: корупційна поведінка у внутрішньо бізнесовому середовищі
НО Чех, ОМ Ващенко
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 57-62, 2018
2018
Corruption as an inevitable element of oligarchic system of state: reforms and institutions (evidence from Ukraine)
T Momot, O Vashchenko, N Chekh, D Vershynina, D Momot
Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20