Подписаться
Елена Кот, Olena Kot
Елена Кот, Olena Kot
Simon Kuznets Kharkiv National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Канали маркетингових комунікацій як засіб підвищення комунікативної активності підприємств торгівлі
НЛ Савицька, ОВ Кот, МС Кот
262017
Сутність, становлення та перспективи розвитку електронної комерції України у глобальному середовищі
ОВ Кот, ДС Антоненко
Технологический аудит и резервы производства 2 (6 (22)), 28-32, 2015
222015
Teoretychni aspekty innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky ta yoho orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia
OV Kot
Problemy nauky 9, 30-37, 2008
202008
Modeling of convergence of the economic system of Ukraine with g20 countries based on the analysis of structural changes in Ukrainian foreign trade
TV Shtal, YO Polyakova, NV Proskurnina, IB Drobroskok, OV Kot
J. Advanced Res. L. & Econ. 9, 2129, 2018
152018
Theoretical aspects of innovative development of the agricultural sector of the economy and its organizational and economic support
OV Kot
Problemy nauky 9, 30-37, 2008
142008
Визначення цілей управління результативністю маркетингу на засадах сталого розвитку підприємства
ІЮ Мелушова, ОВ Кот
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 200-211, 2018
132018
Визначення сутності поняття розвиток підприємства
ОВ Кот, ОО Павлюк
Бізнес Інформ, 256-261, 2013
132013
Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства України та Харківського регіону
ТВ Шталь, ОВ Кот, АС Дядін
Вісник Львівської комерційної академії, 137-141, 2011
122011
Теоретичні основи формування маркетингової стратегії вітчизняних підприємств у разі виходу на зовнішній ринок
СВ Тютюнникова, ОВ Кот, РВ Левін
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
62010
Kanaly marketynhovykh komunikatsiy yak zasib pidvyshchennya komunikatyvnoyi aktyvnosti pidpryyemstv torhivli [Marketing communication channels as a means of increasing the …
NL Savitska, OV Kot, MS Kot
Global and national problems of economy 15, 306-310, 2017
52017
Theoretical aspects of innovative development of the agrarian sector of the economy and its organizational and economic provision
O Kot
Problemy nauky 9, 30-37, 2008
52008
Clusters and Technology Platforms as a Mechanism for Development of Economy of Ukraine
PS Smertenko, LI Chernyshev, II Bilan, YМ Solonin, MY Gorohovatska, ...
Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy 3, 67-76, 2014
42014
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
ОВ Кот, КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2018
32018
Сутність витрат операційної діяльності торгового підприємства як обліково-аналітичного об'єкту
ГГ Лисак, ОВ Кот
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 54-62, 2016
32016
Политика привлечения кредитных ресурсов предприятий-субъектов внешнеэкономической деятельности
ЛА Чернышова, ЕВ Кот, ВА Козуб, ЛО Чернишова, ОВ Кот, ВО Козуб
22017
ТПП у формуванні конкурентоспроможності підприємств в умовах інтеграції міжнародного бізнес-середовища
ОВ Кот, КЄ Кравченко
Бізнес Інформ, 50-54, 2014
22014
Перейняття банками України зарубіжного досвіду проведення процесів злиття і поглинання
ОВ Кот, НД Дзюбанова
Бізнес Інформ, 165-168, 2012
22012
Формування метрики показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку
ТВ Андросова, ОВ Кот, ВО Козуб, ЛО Чернишова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 134-147, 2019
12019
Дослідження сучасних тенденцій розвитку світового сектору роздрібної торгівлі
ВО Козуб, ЛО Чернишова, ОВ Кот, ВА Козуб, ЛА Чернышова, ЕВ Кот
12017
Тенденції розвитку підприємств торгівлі в Україні
ОА Круглова, ОВ Кот, ГГ Лисак
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20