Подписаться
Петрова Ірина Леонідівна; Петрова Ирина Леонидовна; Iryna Petrova
Петрова Ірина Леонідівна; Петрова Ирина Леонидовна; Iryna Petrova
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2009
1277*2009
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Петюх, АМ Колот
КНЕУ, 2006
2372006
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
154*2012
Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія
ІЛ Петрова, ТІ Шпильова, НП Сисоліна
К.: Дорадо 320, 127, 2010
97*2010
Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання
ІЛ Петрова
К.: Ін-т економіки, управління та господарського права, 256, 1997
841997
Стратегічне управління людськими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Петрова
ІЛ Петрова
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013
76*2013
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія
АМ Колот
68*2010
Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи
ІЛ Петрова
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць 2, 214-223, 2005
57*2005
Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні
І Петрова
Україна: аспекти праці, 3-7, 2013
50*2013
Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України
ІЛ Петрова
Ефективна економіка, 2013
352013
Інтеграційна роль компетенцій у стратегічному управлінні людськими ресурсами
І Петрова
Україна: аспекти праці, 23-28, 2008
352008
Reverse commuting and job access in California: markets, needs and policy prospects
R Cervero, YH Tsai, J Dibb, A Kluter, CK Nuworsoo, I Petrova, MR Pohan, ...
Research Report: UCB-ITS-RR-2002-7, 1, 2002
322002
Ринок праці: процес сегментації
ІЛ Петрова
К.: УДПУ, 108, 1996
301996
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування
І Петрова, В Близнюк, Г Куліков
Україна: аспекти праці, 51-51, 2010
292010
Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства
І Петрова
Україна: аспекти праці, 22-27, 2001
272001
Стратегія підприємства: адаптаці організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія ; за ред. д-р екон. наук, проф. Наливайка].
ПІЛ Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М.
К.:КНЕУ,, 2013
252013
Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи
ІЛ Петрова
Економіка та держава, 19-21, 2005
252005
Стратегічне управління розвитком персоналу.
ІЛ Петрова
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки» 1 (5 (50)), 2014
242014
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
232017
Ринок праці. Соціальні наслідки Євроінтеграції України
ІЛ Петрова
К.: Фонд Фрідріха Еберта, 2012
22*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20