Гогунський В. Д. or  Gogunskii V.
Гогунський В. Д. or Gogunskii V.
ОНПУ, Інститут медичної інженерії, кафедра УСБЖД
Підтверджена електронна адреса в opu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі
ГО Оборський, ВД Гогунський, ОС Савєльєва
Праці Одеського політехнічного університету [doi=10.13140/RG.2.1.1967.8169 …, 2011
89*2011
Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності «Управління проектами та програмами»
СД Бушуєв, ВД Гогунський, КВ Кошкін
Управління розвитком складних систем,= dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1557.1927 …, 2012
78*2012
Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных
ВН Бурков, АА Белощицкий, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.3092.8087 …, 2013
74*2013
Обоснование закона о конкурентных свойствах проектов
ВД Гогунский, СВ Руденко, ПА Тесленко
Управління розвитком складних систем = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.2688.7123 …, 2011
68*2011
Основные законы проектного менеджмента; doi: 10.13140/RG.2.1.4988.3609; doi:10.13140/RG.2.1.1711.5606 (en)
ВД Гогунский, СВ Руденко
«Управління проектами: стан та перспективи» : IV міжнар. конф.: 4, 37-40, 2008
60*2008
Теория проектно-ориентованого управления: обоснование закона Бушуева СД = doi.org\10.13140/RG.2.1.2352.8403
ВА Вайсман, ВД Гогунский, СВ Руденко
Наук. записки Міжнар. гуманіт. ун-ту. 16, 9-13, 2009
52*2009
"Lifelong learning" is a new paradigm of personnel training in enterprises [Scopus] doi: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.74905
V Gogunskii, O Kolesnikov, K Kolesnikova, D Lukianov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (2 (82)), 4-10, 2016
48*2016
Markov model of risk in the life safety projects = doi.org\10.13140/RG.2.1.2095.8166
VD Gogunsky, YS Chernega, ES Rudenko
Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi 2 (41), 271-276, 2013
48*2013
Scientometric database: characteristics, opportunities and challenges
SD Bushuev, AA Beloschytsky, VD Gogunsky
Management of development of complex systems. 18, 145-152, 2014
47*2014
Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.2668.7440
АС Коляда, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем - 16, 96-99, 2013
452013
Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах
ОВ Власенко, ВВ Лебідь, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем, = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1509.0642 …, 2012
45*2012
SCOPUS та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді = doi.org\10.13140/RG.2.1.1989.3205
ДБ Буй, АО Білощицький, ВД Гогунський
Вища школа 5 (119), 27-40, 2014
44*2014
Управління ризиками в проектах з охорони праці як метод усунення шкідливих і небезпечних умов праці
ЮС Чернега, ВД Гогунський
Вост.-Европ. журнал передовых технологий 1 (10/61), 83-85, 2013
412013
Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів = doi.org\10.13140/RG.2.1.4414.1526
ВД Гогунський, ДВ Лукьянов, ОВ Власенко
Вост.-Европ. журнал передовых технологий 1 (10/55), С. 26-28, 2012
41*2012
Разработка модели деятельности инженера по охране труда с использованием цепей Маркова = dx.doi.org\10.15587/1729-4061.2014.28016;
ЮС Чернега, ВД Гогунский
Вост.-Европ. журнал передовых технологий 5 (3(71)), 39-43, 2014
39*2014
Нова методологія створення та інноваційного розвитку проектно-керованих організацій
ВО Вайсман, ВД Гогунський
Економіст – 2011.= dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.3368.6489 8 (298), С. 11 – 13., 2011
392011
Прогнозування стану системи керування якістю навчального закладу = doi.org\10.13140/RG.2.1.2877.1282
ВД Яковенко, ВД Гогунський
Системні дослідження та інформаційні технології - 2 (№ 2), 50-57, 2009
39*2009
Аналіз структурної моделі компетенцій з управління проектами національного стандарту України
КВ Колеснікова, ДВ Лук'янов
Управління розвитком складних систем, 2013
382013
Development of the model of interaction among the project, team of project and project environment in project system [Scopus = http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.80769]
O Kolesnіkov, V Gogunskii, K Kolesnikova, D Lukianov, T Olekh
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (9/83), 20-26, 2016
37*2016
Development process models for evaluation of performance of the educational establishments, [Scopus] = DOI: 10.15587/1729-4061.2016.66562
T Otradskaya, V Gogunskii
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (3/81), 12 – 22, 2016
37*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20