Підписатись
Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
МОН України
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 315, 2003
8552003
Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
Київ: Центр навчальної літератури 384, 2006
5592006
Психология решения школьниками творческих задач
ВА Моляко
К.: Рад. школа 101, 1983
5321983
Творческая конструктология
ВА Моляко
Освита Украины, 2007
4872007
Психология творческой деятельности
ВА Моляко
К.: Знание, 1978
4331978
Психологическая структура конструкторской деятельности
ВА Моляко
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 2021
4262021
Ferroelectric nematic suspension
Y Reznikov, O Buchnev, O Tereshchenko, V Reshetnyak, A Glushchenko, ...
Applied Physics Letters 82 (12), 1917-1919, 2003
4102003
Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, ТВ Семенюк
Житомир. держ. пед. ун-т, 2003
4072003
Історія педагогіки
Т АНГЛІЙСЬКИХ, НДОП ІНТЕЛЕКТУ
Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць., 3, 2006
3642006
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика
НП Тарнавська
Економічна думка, 2008
3622008
Основи вікової психології
ММ Заброцький
Тернопіль: навчальна книга–Богдан 112, 2005
3452005
Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: монографія
МА Козловець
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
3372009
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации программы для ЭВМ Регистрационный номер: 2012614244 (12.05. 2012) Заявка: 2012611929 (20.03. 2012)
МХ Прилуцкий, НВ Старостин, ЛГ Афраймович, АВ Филимонов, ...
293*2010
Життєдіяльність та рухова активність студентів
ГП Грибан
Житомир: ПП «Рута», 2009
2922009
Психологія емпатії
ЛП Журавльова
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007
2912007
Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики
ОМ Спірін
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 2009
2862009
Orientational coupling amplification in ferroelectric nematic colloids
F Li, O Buchnev, CI Cheon, A Glushchenko, V Reshetnyak, Y Reznikov, ...
Physical Review Letters 97 (14), 147801, 2006
2822006
Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів
НП Тарнавська, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 456, 1997
2811997
Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
2532009
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
2442012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20