Подписаться
Kravchuk Oksana Кравчук Оксана Іванівна (ORCID id 0000-0002-6337-7759)
Kravchuk Oksana Кравчук Оксана Іванівна (ORCID id 0000-0002-6337-7759)
ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", кафедра соціоекономіки та управління персоналом
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот, ОА Грішнова, ОГ Брінцева, ОО Герасименко, ОА Даниленко, ...
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [АМ …, 2012
199*2012
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
60*2015
Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку
АМ Колот, ОІ Кравчук
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2015
46*2015
Людина і нова економіка: діалектика розвитку
АМ Колот, ОІ Кравчук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 8-29, 2015
37*2015
Соціальна відповідальність : навч. посіб.
АМ Колот, ОА Грішнова, ОО Герасименко, Кравчук, ОІ
КНЕУ, 2015
35*2015
Економічно активна людина новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів
АМ Колот, ОІ Кравчук
Ринок праці та зайнятість населення, 3-8, 2015
26*2015
Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: розширення можливостей та нові виклики
А Колот, О Кравчук
Економічна теорія, 17-35, 2014
14*2014
Цифрова компетентність менеджера з персоналу
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
13*2018
Аналіз міжнародної практики стандартизації управління персоналом
ОІ Кравчук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 142-158, 2017
11*2017
Трансформація соціально-трудових відносин в умовах формування мережевої економіки
ОІ Кравчук
Україна: аспекти праці, 11-21, 2014
92014
Мережева економіка—домінанта розвитку економічних і соціально-трудових відносин
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
7*2016
Соціально-трудові відносини в умовах формування мережевої економіки: основні тренди
ОІ Кравчук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр., 192-201, 2014
72014
Управління командами: Навчальний посібник
ВМ Петюх, ОІ Ільніцька
К.: КНЕУ, 2012
62012
Цифрові технології менеджменту персоналу: тенденції та виклики в умовах пандемії Covid-19
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук, ІО Варіс, ИА Варис, КВ Заривних
Економіка та суспільство 26, 2021
52021
Готовність економічно активного населення до зайнятості в мережевій економіці
ОІ Кравчук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 112-121, 2015
32015
Інноваційні технології віддаленого добору персоналу в цифровому середовищі
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук, ІО Варіс, ИА Варис, АС Демешко
Modern Economics 27, 49-60, 2021
22021
Професійні стандарти з управління персоналом: розроблення і впровадженя в Україні
ОІ Кравчук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 71-84, 2019
2*2019
Оптимізація трудових відносин на основі активізації індивідуальних мотиваційних механізмів
ОІ Кравчук, АА Роговська
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 168-180, 2017
22017
Методичні підходи до діагностики причин високої плинності кадрів в організації
ВМ Петюх, ОІ Ільніцька
Формування ринкової економіки, 281-294, 2012
22012
Вдосконалення управління інноваційними командами у віртуальних організаціях
ОІ Ільніцька
Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць, 107-112, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20