Подписаться
Кравчук Оксана Іванівна
Кравчук Оксана Іванівна
Другие именаKravchuk Oksana, ORCID ID 0000-0002-6337-7759
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, кафедра соціоекономіки та управління персоналом
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот, ОА Грішнова, ОГ Брінцева, ОО Герасименко, ОА Даниленко, ...
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [АМ …, 2012
235*2012
Цифрові технології менеджменту персоналу: тенденції та виклики в умовах пандемії Covid-19
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук, ІО Варіс, ИА Варис, КВ Заривних
Економіка та суспільство 26, 2021
57*2021
Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку
АМ Колот, ОІ Кравчук
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2015
54*2015
Соціальна відповідальність : навч. посіб.
АМ Колот, ОА Грішнова, ОО Герасименко, Кравчук, ОІ
КНЕУ, 2015
49*2015
Людина і нова економіка: діалектика розвитку
АМ Колот, ОІ Кравчук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 8-29, 2015
46*2015
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
44*2015
Економічно активна людина новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів
АМ Колот, ОІ Кравчук
Ринок праці та зайнятість населення, 3-8, 2015
31*2015
Цифрова компетентність менеджера з персоналу
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
29*2018
Цифрові технології рекрутингу персоналу
ОІ Кравчук, ІО Варіс, ТО Бідна
Маркетинг і цифрові технології 6 (1), 92-110, 2022
28*2022
Transferable competencies of HR manager under global socio-economic changes
A Kolot, H Lopushniak, O Kravchuk, I Varis, I Riabokon
Problems and Perspectives in Management 1 (20), 322-341, 2022
21*2022
Віртуальна зайнятість як тренд трансформації трудових відносин в умовах формування мережевої економіки
ОІ Кравчук
Соціальна економіка, 71-79, 2014
19*2014
Аналіз міжнародної практики стандартизації управління персоналом
ОІ Кравчук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 142-158, 2017
16*2017
Цифровізація бізнес-процесів менеджменту персоналу: можливості HRM-систем
ІО Варіс, ОІ Кравчук, ЄЮ Паращук
Галицький економічний вісник 74 (1), 90-102, 2022
15*2022
Цифрове середовище розвитку бренду роботодавця
І Варіс, О Кравчук, К Спіріна
Економіка та суспільство, 2022
14*2022
Попит на HR-компетентності в україні: зміни та виклики на ринку праці під час пандемії COVID-19
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук, ІО Варіс, ИА Варис, ТО Бідна
Соціально-трудові відносини 11 (1), 14-30, 2021
13*2021
Універсальна модель компетентностей для роботи у дистанційному режимі
ІО Волобоєва, ОІ Кравчук, ЄЮ Паращук
Економіка та суспільство 25, 2021
12*2021
Мережева економіка—домінанта розвитку економічних і соціально-трудових відносин
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12*2016
Трансформація соціально-трудових відносин в умовах формування мережевої економіки
ОІ Кравчук
Україна: аспекти праці, 11-21, 2014
122014
Упровадження інформаційних технологій у самостійну роботу курсантів і студентів ВВНЗ–порядок організації та проведення
ОІ Кравчук, ОЛ Гапеєва
Educational Dimension 33, C. 108-116, 2011
122011
Управління цифровою трансформацією менеджменту персоналу через цифрову HR стратегію
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук, ІО Варіс, ІО Рябоконь, ИА Рябоконь
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023
10*2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20