Kravchuk Oksana Кравчук Оксана Іванівна (ORCID id 0000-0002-6337-7759)
Kravchuk Oksana Кравчук Оксана Іванівна (ORCID id 0000-0002-6337-7759)
ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", кафедра управління персоналом
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот, ОА Грішнова, ОГ Брінцева, ОО Герасименко, ОА Даниленко, ...
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [АМ …, 2012
172*2012
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
59*2015
Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку
АМ Колот, ОІ Кравчук
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2015
57*2015
Соціальна відповідальність : навч. посіб.
АМ Колот, ОА Грішнова, ОО Герасименко, Кравчук, ОІ
КНЕУ, 2015
39*2015
Людина і нова економіка: діалектика розвитку
АМ Колот, ОІ Кравчук, АМ Колот, ОИ Кравчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
222015
Економічно активна людина новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів
АМ Колот, ОІ Кравчук
Ринок праці та зайнятість населення, 3-8, 2015
18*2015
Аналіз міжнародної практики стандартизації управління персоналом
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
11*2017
Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: розширення можливостей та нові виклики
А Колот, О Кравчук
Економічна теорія, 17-35, 2014
10*2014
Трансформація соціально-трудових відносин в умовах формування мережевої економіки
ОІ Кравчук
Україна: аспекти праці, 11-21, 2014
92014
Соціально-трудові відносини в умовах формування мережевої економіки: основні тренди
ОІ Кравчук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр., 192-201, 2014
7*2014
Управління командами: Навчальний посібник
ВМ Петюх, ОІ Ільніцька
К.: КНЕУ, 2012
52012
Цифрова компетентність менеджера з персоналу
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
42018
Мережева економіка—домінанта розвитку економічних і соціально-трудових відносин
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
42016
Готовність економічно активного населення до зайнятості в мережевій економіці
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
22015
Віртуальна зайнятість як тренд трансформації трудових відносин в умовах формування мережевої економіки
ОІ Кравчук
Соціальна економіка, 71-79, 2014
2*2014
Вдосконалення управління інноваційними командами у віртуальних організаціях
ОІ Ільніцька
Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць, 107-112, 2012
22012
Професійні стандарти з управління персоналом: розроблення і впровадженя в Україні
ОІ Кравчук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 71-84, 2019
1*2019
Соціально-трудові відносини: теорія та практика
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Петюх, ВН Петюх, ТГ Кицак, ТГ Кицак, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Оптимізація трудових відносин на основі активізації індивідуальних мотиваційних механізмів
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук, АА Роговська, АА Роговськая
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
Перспективи професійного розвитку в сфері управління персоналом
ОІ Кравчук, ОИ Кравчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20