Кафедра управління персоналом та економіки праці
Кафедра управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мотивація персоналу: підручник
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2002
1290*2002
Мотивація персоналу: учебник
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2002
1276*2002
Мотивація персоналу/Колот АМ–К
АМ Колот
1251*2005
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
ОА Грішнова
К.: Знання 535, 52, 2004
11062004
Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки
ОА Грішнова
К.: Знання 254, 238-254, 2001
9862001
Основи економіки праці
ДП Богиня, ОА Грішнова
К.: Знання-прес, 478, 2000
8082000
Управління розвитком персоналу: Навч. посібник
ВА Савченко
К.: КНЕУ 351, 2002
5612002
Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1998
5071998
Людський розвиток: навч. посіб.
ОА Грішнова
К.: КНЕУ 230, 2006
3822006
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
3822003
Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб
ВС Васильченко, АМ Гриненко, ОА Грішнова, ЛП Керб
К.: КНЕУ 403 (3), 2005
3232005
Економіка праці та соціально-трудові відносини
О Акіліна, Л Ільїч
Україна: аспекти праці, 50-50, 2010
288*2010
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2006
272*2006
Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
2582007
Ринок праці: навч. посіб.
ВМ Петюх
К.: КНЕУ, 108-110, 1999
2521999
Организация и оплата труда в условиях рынка: аспект эффективности: учебно-методическое пособие
АВ Калина
МАУП, 1997
2361997
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 328 с., 2007
235*2007
Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2242010
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Данюк, ВМ Петюх, ВН Петюх, СО Цимбалюк, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
2052004
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 316 c., 2008
188*2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20