Подписаться
Кафедра управління персоналом та економіки праці
Кафедра управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мотивація персоналу/Колот АМ–К
АМ Колот
1775*2005
Мотивація персоналу: підручник
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2002
1594*2002
Мотивація персоналу: учебник
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2002
1593*2002
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
ОА Грішнова
К.: Знання 535, 4, 2004
13782004
Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки
ОА Грішнова
К.: Знання 254, 238-254, 2001
11772001
Основи економіки праці: навч. посіб.
ДП Богиня, ОА Грішнова
К.: Знання-прес 313, 2000
10152000
Управління розвитком персоналу: Навч. посібник
ВА Савченко
К.: КНЕУ 351, 18, 2002
7962002
Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1998
6901998
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2006
635*2006
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
4762003
Людський розвиток: навч. посіб.
ОА Грішнова
К.: КНЕУ 230, 2006
4412006
Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб
ВС Васильченко, АМ Гриненко, ОА Грішнова, ЛП Керб
К.: КНЕУ 403 (3), 2005
3972005
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Данюк, ВМ Петюх, ВН Петюх, СО Цимбалюк, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
3162004
Организация и оплата труда в условиях рынка: аспект эффективности: учебно-методическое пособие
АВ Калина
МАУП, 1997
3131997
Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
3082007
Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2882010
Ринок праці: Навч. посібник
ВМ Петюх
К.: КНЕУ 203, 1999
2851999
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 328 с., 2007
266*2007
Економіка праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл
АВ Калина
К.: МАУП 103, 1999-203, 2004
2512004
Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів
АМ Колот
Економічна теорія, 5-26, 2013
217*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20