Грішнова Олена Антонівна, Grishnova Olena (ORCID iD 0000-0002-4178-1662)
Грішнова Олена Антонівна, Grishnova Olena (ORCID iD 0000-0002-4178-1662)
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
ОА Грішнова
К.: Знання 200, 2004
1274*2004
Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки
ОА Грішнова
К.: Знання 254, 238-254, 2001
1217*2001
Основи економіки праці
ДП Богиня, ОА Грішнова
К.: Знання-прес, 478, 2000
885*2000
Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб
ВС Васильченко, АМ Гриненко, ОА Грішнова, ЛП Керб
К.: КНЕУ 403 (3), 2005
566*2005
Людський розвиток: навч. посіб.
ОА Грішнова
К.: КНЕУ 230, 2006
427*2006
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2006
273*2006
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 328 с., 2007
239*2007
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 316 c., 2008
203*2008
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
163*2012
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
А Колот, О Грішнова, О Герасименко, Г Завіновська, І Петрова, ...
139*2009
Людський розвиток в Україні 2004 рік
ЕМ Лібанова, СІ Пирожков, ОВ Макарова, ЛМ Черенько, ОА Грішнова
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2004
116*2004
Економіка підприємства. Навч. посіб.
АВ Шегда, ОА Грішнова
К.: Знання, 2005
1132005
Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку
ОА Грішнова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
112*2014
Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні
ОА Грішнова
Демографія та соціальна економіка, 15, 2011
112*2011
Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні
О Грішнова
Україна: аспекти праці, 3-8, 2010
106*2010
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: Монографія
ОА Грішнова
Черкаси: Вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2011
92*2011
Конкурентоспроможність персоналу підприємства: критерії визначення та показники вимірювання
О Грішнова, О Шпирко
Україна: аспекти праці, 3-9, 2004
862004
Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв'язок з іншими формами капіталу
О Грішнова, Н Полив'яна
Україна: аспекти праці, 19-24, 2009
84*2009
Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності
ОА Грішнова, ОО Наумова
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць 2, 42-50, 2005
76*2005
Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні
ОА Грішнова, ГЮ Міщук
Демографія та соціальна економіка, 167-178, 2013
74*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20